Nasza szkoła została założona w 1991 r. Była wtedy jedną z pierwszych szkół będących alternatywą dla szkolnictwa publicznego. Szkołę założyła grupa rodziców, którzy chcieli stworzyć dla swoich dzieci wyjątkowe miejsce, gdzie ich głos ma wpływ na kształt edukacji własnych pociech. Głównym założeniem szkoły było zorientowanie na potrzeby, zainteresowania i zdolności różnorodnych dzieci. Udaje się to realizować dzięki kameralnemu charakterowi szkoły, nielicznym klasom, gdzie wszyscy znają się z imienia i żadne dziecko nie jest anonimowe.

Od początku istnienia nasza szkoła była otwarta na wszystkie dzieci, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy możliwe dysfunkcje. Dlatego też, począwszy od 2009 roku, szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Po dziś dzień jesteśmy jedną z nielicznych szkół niepublicznych o takiej specyfice w Warszawie.

Szkoła znajduje się przy ulicy Skrajnej, na granicy dzielnicy Targówka i Białołęki, nieopodal Trasy Toruńskiej i Metra Bródno. I tu w otoczeniu starodrzewia, z dala od zgiełku miasta, od wczesnej wiosny do późnej jesieni rozlegają się radosne odgłosy dzieci, które chętnie spędzają czas zabaw świetlicowych pod konarami starych klonów i kasztanowców. Nasi sąsiedzi z okolicznych boków twierdzą, że odgłosy radości i bawiących się dzieci już na stałe zapisały się w krajobrazie naszej okolicy.

Nieodłącznymi symbolami naszej szkoły, dzięki którym wszyscy ją rozpoznają, są murale zdobiące elewacje naszego budynku. Od strony ulicy Jarosławskiej znajduje się „Jabłonka Sendlerowej”, która symbolizuje życie, obfitość i radość, co doskonale oddaje nasze wartości. Drugim bardzo charakterystycznym elementem szkoły jest mural przedstawiający naszą Patronkę – Irenę Sendlerową. Wybór takiej Patronki nie był przypadkowy. Sendlerowa to jedna z cichych bohaterek wojennych, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, która nie zważając na niebezpieczeństwo, uratowała ponad 2,5 tysiąca dzieci. To właśnie bezinteresowne oddanie i niesienie pomocy mimo przeciwności losu są postawami, które chcemy jako społeczność szkolna naśladować.

Wśród naszych absolwentów znajdziemy osoby, które mają już 40 lat. Bardzo nas cieszy, że większość z nich to ludzie, którzy realizują swoje pasje, a ich praca zawodowa często z tym koresponduje. Po opuszczeniu murów naszej szkoły wyruszyli w świat, jednak byli do tej podróży świetnie przygotowani. Dzięki licznym zajęciom wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny potrafią odnaleźć się w różnych okolicznościach. A podążając za swoimi potrzebami, potrafią uszanować innych i wszyscy zgodnie powtarzają, że różnorodność, jaką spotkali w naszej szkole, ukształtowała ich i spowodowała, że są dzisiaj otwartymi ludźmi.

Poznaj nas

"Jesteście przyszłością świata! Zróbcie coś, aby stał się lepszy (…) Szerzcie dobro. Bądźcie wrażliwi na los słabszych od was”

Irena Sendlerowa