Nasza misja

Niepubliczna Szkoła nr 38 to wyjątkowe miejsce przyjazne dzieciom, w którym kształtujemy przyszłość naszych uczniów. Chcemy stworzyć atmosferę pełną zrozumienia i akceptacji, która inspiruje, rozwija i przygotowuje naszych uczniów do wyzwań przyszłości.

Rozwój

Wierzymy, że rozwój jednostki jest kluczem do sukcesu. W naszej szkole dostrzegamy wyjątkowe talenty naszych uczniów, a także rozbudzamy ich ciekawość, by każdy z nich mógł określić, co lubi i w czym czuje się najlepszy.

Różnorodność i inkluzywność

Wierzymy, że każdy człowiek jest inny, dlatego też doceniamy indywidualizm i różnorodność. Szanujemy różnice kulturowe, etniczne, a także indywidualne potrzeby uczniów, tworząc przyjazne środowisko dla każdego.

Relacje

Jedną z najważniejszych rzeczy w naszej społeczności szkolnej są relacje, która pozwalają na kontakt i tworzenie więzi między sobą nawzajem, z naszym otoczeniem, ze społeczeństwem, a także naturą.

Współpraca i komunikacja

Zachęcamy do budowania relacji opartych na współpracy i otwartej komunikacji. Nasza szkoła to miejsce, gdzie uczniowie uczą się pracy w zespole i wzajemnego szacunku.

Radość z nauki i twórczość

Edukacja nie musi być nudna. Staramy się tworzyć inspirujące środowisko, w którym nauka jest fascynująca i twórcza. Dajemy uczniom przestrzeń do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Edukacja na najwyższym poziomie

Dzięki dostarczaniu wyjątkowej jakości edukacji, wierzymy, że nasi uczniowie będą osiągali sukcesy w nauce i rozwijali swoje pasje. Nasza szkoła dąży do tego, by uczniowie opuszczając ją, byli dobrze przygotowani do przyszłości, mieli mocne podstawy wiedzy, wartości i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu.

Partnerstwo z rodzicami

Jesteśmy przekonani, że współpraca między szkołą a rodzicami jest kluczem do sukcesu edukacyjnego. Staramy się, by rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, a co za tym idzie w życiu swoich dzieci.

Nasze wartości

W naszej szkole na co dzień kierujemy się ważnymi dla nas wartościami, które staramy się przekazywać naszym podopiecznym. Stawiamy na kreatywność , odpowiedzialność i wzajemny szacunek . Codziennie uczymy się siebie nawzajem i budujemy wzajemne relacje oparte o otwartość i szczerość.

Tworzymy Szkołę Przyjazną Dzieciom

Najważniejszy jest dla nas zawsze uczeń. Dobrostan, rozwój i potrzeby uczniów są zawsze naszym priorytetem. Kładziemy nacisk na tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska, gdzie dzieci mogą się rozwijać, czuć się bezpiecznie, a także czerpać radość z nauki. Czują się akceptowane i rozumiane. Nasi nauczyciele i personel szkoły dbają o emocjonalny komfort naszych uczniów, wspierając ich w radzeniu sobie z trudnościami i emocjonalnymi wyzwaniami.

Szanujemy każdego człowieka i jesteśmy dla siebie dobrzy

Kształtujemy atmosferę wzajemnego szacunku i tolerancji. Dla nas nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, w co wierzysz, czy jak wyglądasz. Dla nas każdy uczestnik naszej społeczności jest równie ważny, a różnorodność jest naszym skarbem. Uczymy naszych uczniów, że właśnie dzięki różnicom możemy się wzajemnie wzbogacać.

Rozbudzamy ciekawość

Wierzymy, że ciekawość to jeden z najlepszych sposobów na efektywne przyswojenie wiedzy, a wiedza to klucz do zrozumienia świata, w którym żyjemy. Dlatego zachęcamy naszych uczniów do rozwijania swojej ciekawości, bo uczyć się można nie tylko w szkole, ale także w codziennym życiu.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość. Dlatego uczymy naszych uczniów, że każdy ma odpowiedzialność za swoje czyny i za innych ludzi. Zachęcamy ich do działań na rzecz lokalnej społeczności i planety, której jesteśmy częścią.

Dlaczego my?

"Jesteście przyszłością świata! Zróbcie coś, aby stał się lepszy (…) Szerzcie dobro. Bądźcie wrażliwi na los słabszych od was”

Irena Sendlerowa