Rok 2018 jest dla Nas szczególnie wyjątkowy ze względu na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczniowie NSP 38 wzięli udział w akcji „Żywa flaga”, która miała na celu podtrzymywanie świadomości i pamięci narodowej młodych obywateli. Owocem Naszej pracy jest film z życzeniami dla Polski.

Nasza kochana Ojczyzno!

Życzymy Ci, abyś była niepodległa przez kolejne setki lat. Będziemy rozsławiać Twoje imię naszymi czynami i słowami, by nikt nigdy nie zapomniał o Polakach.

Niech żyje Polska!

Zapraszamy do oglądania!

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom Naszej szkoły, a w szczególności grupom etycznym prowadzonym przez pomysłodawcę projektu, Panią Iwonę Krukiel za wyjątkowe zaangażowanie oraz Panu Piotrowi Strąkowi za realizację filmu.

Iwona Krukiel