16 listopada klasa 6 na lekcji języka polskiego zajęła się analizą i interpretacją pieśni i utworów żołnierskich. Uczniowie rozważali temat patriotyzmu, miłości do ojczyzny oraz wskazywali na istotę walki o niepodległość kraju. Podsumowaniem lekcji była graficzna notatka.