Jest to innowacyjny projekt ogólnopolski. Założeniem projektu była wymiana pocztówkowa pomiędzy placówkami oświatowymi. Została wyłoniona grupa 100 placówek oświatowych, które miały za zadanie wysłanie 100 kartek do każdej z wytypowanych szkół. W ten sposób każda szkoła miała wysłać 100 kartek pocztowych, jednocześnie każda z nich miała otrzymać tyleż samo kartek. Poprzez realizację tego projektu mieliśmy uczcić 100 lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości.