Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności: surdopedagogika, a następnie studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

W szkole pełnię funkcję nauczyciela wspierającego w klasie 8, uczę też "Wychowania do życia w rodzinie". 
Praca z dziećmi  jest dla mnie źródłem radości i satysfakcji – dzięki niej, nieustannie, poznaję świat na nowo. 

Prywatnie tańczę salsę, czytam dużo dobrych książek,  delektuję się kabaretami oraz  wspinaniem na ściankę wspinaczkową :)