Katarzyna Gapińska - nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 4, koordynator ds. projektów i przewodnicząca zespołu humanistyczno-językowego.

Wspólnie z p. Jolą Miturą realizuję na zajęciach innowację Our English World rozwijającą umiejętności komunikacyjne uczniów.

W ramach zajęć dodatkowych współprowadzę koło teatralne w języku angielskim.

nauczyciele

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all