Jolanta Mitura - nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klas 5 i 6, koordynator ds. wychowawczych.

Wspólnie z p. Kasią Gapińską realizuję na zajęciach innowację Our English World rozwijającą umiejętności komunikacyjne uczniów.

W ramach zajęć dodatkowych współprowadzę koło teatralne w języku angielskim.

nauczyciele

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all