ju - jitsu

ju - jitsu

Trening ju-jitsu odbywa się według mojego autorskiego programu. Wielu instruktorów, którzy dzisiaj w Warszawie prowadzą zajęcia (zwłaszcza z dziećmi w wieku przedszkolnym), uczyło się tego programu pod moim okiem. Najogólniej mówiąc, jest on skonstruowany tak, aby uwzględniał jak najszerszy aspekt rozwoju dzieci w wieku szkolnym. Pracujemy nad : szybkością, gibkością, siłą, zręcznością, samodyscypliną…no i oczywiście techniką walki (trafienia nogami, rękami, pady, rzuty, trzymania…). Dzieci, w trakcie rocznego cyklu treningowego, zdobywają, tzw. stopnie uczniowskie. Najbardziej wytrwali mogą brać udział w różnego rodzaju pokazach i zawodach.

 

Zapraszam na zajęcia w poniedziałki.

Wojciech Jeż