Zapraszamy uczniów klas 4-IIIg do wzięcia udziału w konkursie "Creative Writer 7th Edition".

Konkurs składa się z jednego etapu i ma formę pisemną polegającą na samodzielnym napisaniu bajki na dowolny temat. Praca powinna składać się z:

  • 100-150 słów w klasach 4-6
  • 150-250 słów w klasach 7, 8 i III gimnazjum

Kryteria konkursu:

  • Bogactwo językowe
  • Poprawność językowa
  • Forma i ogólny wyraz artystyczny
  • Oryginalność zaprezentowanego tematu

Warunki uczestnictwa:

  • Wydrukowane prace należy złożyć u nauczycieli języka angielskiego do dnia 17 maja 2019 r. wraz z metryczką uczestników konkursu.
  • Wyniki zostaną ogłoszone do 3 czerwca 2019 r.  na stronach szkół . i www.gn1.edu.pl