W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas 1 – 8 pracują na podręcznikach dotacyjnych, z wyjątkiem przedmiotów; religia, drugi język.

Podręcznik do religii będzie podany w późniejszym czasie, natomiast podręczniki do drugiego języka są zamieszczone w spisie.